کوتاه کننده لینک Air سرویسی است که با استفاده از آن می­توانید آدرس­های الکترونیکی را به طور قابل ملاحظه­ای کوتاه کنید و از دست آدرس­های بلند که تایپ کردن آن­ها به ویژه هنگام ارسال پیامک دردسرساز است، راحت شوید.